نویسنده = مرکوس، کینگا
تعداد مقالات: 1
1. افسانه‌های مشترک ایران و ژاپن

دوره 11، شماره 43، تابستان 1389، صفحه 217-225

کینگا مرکوس؛ حمیدرضا مدد