نویسنده = سلیمی فر، فرزاد
تعداد مقالات: 1
1. آتش و باروت در هنر و دیپلماسی شاهان صفوی

دوره 19، شماره 76، پاییز 1397، صفحه 117-147

گالینا لاسیکووا؛ فرزاد سلیمی فر