جایگاه اقتصادی یزد در مسیر تجارت بین‌المللی جاده ابریشم در عصر ایلخانان
جایگاه اقتصادی یزد در مسیر تجارت بین‌المللی جاده ابریشم در عصر ایلخانان

عاطفه رنجبر جمال آبادی

دوره 23، شماره 89 ، دی 1400، ، صفحه 51-76

چکیده
  در عصر ایلخانی و پس از آن، هم­زمان با به‌وجودآمدن سلسله­های محلی، شهر یزد از امنیت نسبی برخوردار بود. سلسله­های محلی اتابکان و آل ­مظفر در طول دوره ایلخانی، با توجه به دوری یزد از مراکز تحول­خیز، ...  بیشتر