روابط حیره با ساسانیان
روابط حیره با ساسانیان

محمودرضا کوهکن

دوره 18، شماره 72 ، مهر 1396، ، صفحه 1-22

چکیده
  حیره، شهری در سرزمین میان‌رودان بود که ویرانه‌های آن در جنوب کوفه (نجف امروزی) بر جای مانده است. این شهر از لحاظ جغرافیای تاریخی در شمال شبه جزیرة عربستان و در امتداد مرزهای غربی حکومت ساسانی قرار داشت ...  بیشتر