علل انفعالِ قاجاران در روابط خارجی
علل انفعالِ قاجاران در روابط خارجی

محسن خلیلی

دوره 19، شماره 73 ، دی 1396، ، صفحه 17-50

چکیده
  داوری در باره قاجاران، بسیار دشوار است؛ در عرصه مناسبات خارجی، همه از بی‌لیاقتی پادشاهان قاجار می‌گویند، از ترکمانچای یاد می‌کنند و از عهدنامه هرات سخن می‌گویند و از کوچک شدن سرزمین ایران. اما به اعتقاد ...  بیشتر
بررسی بحران آذربایجان برپایة مدل مدیریت بحران برچر
بررسی بحران آذربایجان برپایة مدل مدیریت بحران برچر

محسن خلیلی؛ زهرا سلیمانی پور؛ فهیمه عشرتی خلیل‌آباد

دوره 14، شماره 55 ، مهر 1392، ، صفحه 147-184

چکیده
  پس از پایان دومین جنگ جهانی، نیروهای شوروی، تنها پس از طرح شکایت ایران در شورای امنیّت، حاضر شدند خاک ایران را تخلیه کنند. بحران آذربایجان، حاکی از ارادة شوروی برای گسترش دامنة نزاع به سطوح بالاتر بود ...  بیشتر
مناسبات فرامرزی روزگار قاجار: روابط خارجی یا سیاست خارجی؟
مناسبات فرامرزی روزگار قاجار: روابط خارجی یا سیاست خارجی؟

محسن خلیلی

دوره 12، شماره 48 ، مهر 1390، ، صفحه 79-101

چکیده
  سیاست خارجی، چهار عامل اصلی دارد: شناخت محیط بین‌المللی برای فهم وقایع جهانی، تهیه نقشه کلان یا استراتژی برای تأمین منافع ملی، تهیه طرح‌های عملیاتی یا تاکتیک‌های اجرایی برای تحقق استراتژی ملی و سازماندهی ...  بیشتر