کارگزاری وزارت امور خارجه در کرمان و بلوچستان و تأمین منافع ایران
کارگزاری وزارت امور خارجه در کرمان و بلوچستان و تأمین منافع ایران

عبدالودود سپاهی

دوره 20، شماره 78 ، فروردین 1398، ، صفحه 81-97

چکیده
  بلوچستان در سراسر دورۀ قاجار عرصه تقابل سیاست‏های ایران و انگلیسی‏ها بود. بررسی منابع مختلف و به‏ویژه اسناد وزارت امور خارجه نشان می‏دهد که بخش مهمی از حوادث سیاسیِ بلوچستان در دورۀ قاجار یا در ...  بیشتر
تقابل سیاست ایران و انگلیس در بلوچستانِ دوره قاجار
تقابل سیاست ایران و انگلیس در بلوچستانِ دوره قاجار

عبدالودود سپاهی

دوره 19، شماره 73 ، دی 1396، ، صفحه 121-143

چکیده
  در تاریخ روابط خارجی ایران، تحولات بلوچستان طی دوره قاجار از جنبه‌های مختلف دارای اهمیت است. بلوچستان آخرین بخش از ایران بود که دولتمردان قاجاری قصد گسترش قدرت خود در آن را داشتند و اما برخلاف سایر نواحی ...  بیشتر