نقش دریای خزر در مناسبات عصر ایلخانی
نقش دریای خزر در مناسبات عصر ایلخانی

الهه ابراهیمی؛ عبدالله همتی

دوره 20، شماره 79 ، تیر 1398، ، صفحه 81-105

چکیده
  دریای خزر بزرگ‌ترین دریاچه جهان  است که به دلیل قرار‌گرفتن بین قاره­های آسیا و اروپا از نظر اقتصادی و سیاسی اهمیت زیادی برای کشورهای حاشیه آن از جمله ایران داشته است. این دریا و نواحی مجاور، نقشی ...  بیشتر