مناسبات سیاسی درانیان با شاهان افشاری در خراسان
مناسبات سیاسی درانیان با شاهان افشاری در خراسان

ابراهیم خسروی برده؛ علی اکبر سلیمانی نژاد

دوره 22، شماره 85 ، دی 1399، ، صفحه 25-56

چکیده
  ابدالی‌ها در دوره صفویه از ملتان و قندهار به‌سوی هرات مهاجرت کردند. همزمان با شورش و عصیان غلزائی‌ها در قندهار، آنان نیز در سال 1129 ق. شورش کرده و با فتح هرات، حاکم صفوی را از این شهر اخراج کردند. مسئله ...  بیشتر
روابط سیاسی دولت ایدیقوت با مغولان مرکزی
روابط سیاسی دولت ایدیقوت با مغولان مرکزی

جواد عباسی؛ ابراهیم خسروی

دوره 20، شماره 79 ، تیر 1398، ، صفحه 21-50

چکیده
   اویغورستان از مناطقی بود که به جهت موقعیت جغرافیایی، شرایط فرهنگی، اداری و سیاسی اهمیت ویژه‌ای برای فاتحان مغولی داشت. این دولت محلی از مهم‌ترین متحدان مغولان مرکزی بود و در فتوحات و ارسال نیروهای ...  بیشتر