جایگاه تشکیلاتی و اجتماعی سفیران و شرایط گزینش آنها در تمدن اسلامی با تأکید بر عصر ایلخانی
جایگاه تشکیلاتی و اجتماعی سفیران و شرایط گزینش آنها در تمدن اسلامی با تأکید بر عصر ایلخانی

مهدی بیگدلو؛ علیرضا اشتری تفرشی

دوره 19، شماره 75 ، تیر 1397، ، صفحه 1-24

چکیده
  سفارت همواره و از جمله مأموریت‌های مهم و تأثیرگذار در تاریخ سیاسی و اجتماعی اسلام بوده است. از همین رو برای یک سفیر صفات شایسته‌ای از جمله راست گویی، امانت‌داری هوشیاری، تیزهوشی، شیرین‌بیانی، موقع‌شناسی ...  بیشتر