دومین همایش تاریخی- فرهنگی ایران و قفقاز شمالی اداره مطالعات اسناد و تاریخ روابط خارجی
دومین همایش تاریخی- فرهنگی ایران و قفقاز شمالی اداره مطالعات اسناد و تاریخ روابط خارجی

اداره مطالعات اسناد وزارت امور خارجه

دوره 20، شماره 78 ، فروردین 1398، ، صفحه 119-136

چکیده
  همایش «ایران و قفقاز شمالی» روز یکشنبه مورخ 26 خرداد 1398 با حضور جمعی از مقامات سیاسی و فرهنگی و نیز پژوهشگران دو کشور ایران و روسیه در محل همایش‏های مرکز مطالعات سیاسی و بین‏المللی وزارت امور ...  بیشتر