کوچ اجباری و تبعید ایرانیان مقیم شوروی به قزاقستان
کوچ اجباری و تبعید ایرانیان مقیم شوروی به قزاقستان

مجتبی دمیرچی‌لو

دوره 20، شماره 80 ، مهر 1398، ، صفحه 25-46

چکیده
  ایرانیان مقیم شوروی همانند بسیاری از اقوام ساکن آن کشور از سرکوب­های سیاسی دوران استالین مصون نماندند و قربانی سیاست­های غیر انسانی و ظالمانه حکومتی شدند که ادعای برابری، عدالت و آزادی خلق­ها را ...  بیشتر