ساسانیان و خلیج‌فارس (دریای ما)
ساسانیان و خلیج‌فارس (دریای ما)

تورج دریایی؛ حیدر امیری

دوره 20، شماره 80 ، مهر 1398، ، صفحه 123-144

چکیده
  با تشکیل امپراتوری روم باستان، به‌مرور زمان رومیان نام دریای مدیترانه را تغییر دادند و عنوان mare nostrum به معنی "دریای ما" را به آن دادند. رومیان در راستای این اندیشه شمال آفریقا را نیز تصرف کردند. این مقاله ...  بیشتر