بازتاب سیاست ضدامپریالیسم شوروی در مطبوعات حزب توده (1332-1330ش.)
بازتاب سیاست ضدامپریالیسم شوروی در مطبوعات حزب توده (1332-1330ش.)

زهرا سرگزی؛ محسن رحمتی؛ علاالدین شاهرخی

دوره 23، شماره 89 ، دی 1400، ، صفحه 77-100

چکیده
  پس از جنگ جهانی دوم، آمریکا به‌عنوان مدافع استقلال و تمامیت ارضی ایران ظاهر شد و از سیاست‌های استعماری شوروی و انگلیس در ایران انتقاد کرد. دولت شوروی نیز به‌واسطه همکاری با انگلیس و آمریکا در طول جنگ، ...  بیشتر
افشارها و منازعات ایران و اوزبکان در عصر صفوی
افشارها و منازعات ایران و اوزبکان در عصر صفوی

محسن رحمتی؛ علی قربانی امیرآبادی

دوره 21، شماره 83 ، تیر 1399، ، صفحه 25-44

چکیده
  هم‌زمان با پیدایش دولت شیعی‌مذهب صفوی، اوزبکان حنفی‌مذهب نیز با کنارزدن سلاطین تیموری بر ماوراءالنهر مسلط شدند. علاوه بر اختلاف مذهبی آن‌ها با صفویه، دعاوی هر دو طرف بر تملک خراسان، به منازعات دامنه‌دار ...  بیشتر