کلیدواژه‌ها = بصره
تعداد مقالات: 5
2. کشمکش بین اعراب، ترکان و ایرانیان بر سر بصره (طی سال‌های 1700-1600میلادی)

دوره 13، شماره 51، تابستان 1391، صفحه 99-143

رودی متی؛ حسن زندیه؛ مصطفی نامداری منفرد


3. چالش‌های ایران و عثمانی در خلیج فارس از شاه عباس تا سقوط صفویه

دوره 13، شماره 50، بهار 1391، صفحه 1-25

نصراله پور محمدی املشی؛ ندا سنبلی


4. فراز و نشیب روابط خارجی کریم خان زند با انگلستان

دوره 11، شماره 44، پاییز 1389، صفحه 1-31

مهدی ابراهیمی؛ احمد موسوی


5. عوامل مؤثر بر مناسبات ایران و عثمانی در دوره زندیه

دوره 11، شماره 42، بهار 1389، صفحه 143-170

عبدالله متولی