سفیر هنر ایرانی در موزه‌های جهان (فرش تبریز عصر صفوی)
سفیر هنر ایرانی در موزه‌های جهان (فرش تبریز عصر صفوی)

عادل شعبانی مقدم؛ نزهت احمدی

دوره 18، شماره 71 ، تیر 1396، ، صفحه 69-94

چکیده
  صنعت فرش در تاریخ ایران زمین قدمتی چند هزار ساله دارد. این کالا از چادر عشایر گرفته تا کاخ‌های سلطنتی، زینت‌بخش بود و با توجه به اهمیت آن، همیشه مشتاقانی در خارج از مرزهای جغرافیایی ایران نیز داشته است. ...  بیشتر