کلیدواژه‌ها = ترکیه
تعداد مقالات: 7
1. بررسی الگوهای تضاد و همکاری در روابط ایران و ترکیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1397


2. تغییرات فرهنگی در دورۀ آتاتورک و رضاشاه

دوره 16، شماره 64، پاییز 1394، صفحه 99-117

نصراله پور محمدی املشی؛ رضا محمدی؛ عسگر محمدی


5. مناسبات سیاسی ایران و ترکیه ( 1304-1297ش./ 1925-1919 م. )

دوره 13، شماره 52.53، پاییز 1391، صفحه 121-138

علی کالیراد


6. چهره‌های تأثیرگذار در روابط فرهنگی ایران و ترکیه (با تأکید بر زندگینامه اولین و ثمین باغچه بان)

دوره 13، شماره 52.53، پاییز 1391، صفحه 139-168

علی‏ اشرف مجتهد شبستری؛ سحر وحدتی‏ حسینیان


7. بررسی الگوهای تضاد و همکاری در روابط ایران و ترکیه

دوره 13، شماره 52.53، پاییز 1391، صفحه 169-218

بهروز مختاری؛ حمیدرضا منتظری