ایران‌شناسی در اتریش
ایران‌شناسی در اتریش

صابر قاسمی

دوره 16، شماره 63 ، تیر 1394، ، صفحه 127-150

چکیده
  مطالعات ایران‌شناسی در اتریش، از زمان حملة عثمانی به قلمرو امپراتوری اتریش آغاز شد و از جنگ اول جهانی به بعد در جمهوری فعلی اتریش ادامه یافت. در حال حاضر کرسی و رشته تحصیلی ایران‌شناسی در هیچ یک از دانشگاه‌های ...  بیشتر