حبل‌المتین و خیزش خزعل
حبل‌المتین و خیزش خزعل

سجاد جمشیدیان

دوره 15، 58-59 ، فروردین 1393، ، صفحه 77-107

چکیده
  جریدة هفتگی حبل­المتین در نتیجة سال­ها کوشش و مجاهدت مستمر مدیر آن، سیدجلا­ل­الدین کاشانی ملقب به مؤید­الاسلام، سهم چشمگیری در روشن کردن اذهان عمومی داشت. با آغاز خیزش شیخ خزعل در مقابل دولت ...  بیشتر