مناسبات الوس جغتای و ایلخانان در عهد آباقا خان (680-663 ق.)
مناسبات الوس جغتای و ایلخانان در عهد آباقا خان (680-663 ق.)

محسن رحمتی؛ سمانه مرادی نژاد

دوره 13، شماره 50 ، اردیبهشت 1391، ، صفحه 41-68

چکیده
  از آنجا که قلمرو ایلخانان از دو سو با دیگر الوس‌های مغولی همسایه بود، مناسبات آنها با این الوس‌ها در تاریخ دوره حاضر از اهمیت فراوانی برخوردار است . در این میان، الوس جغتای به دلیل قرار گرفتن بر سر راه ...  بیشتر