تقابل انگلستان با تحرکات دیپلماسی منطقه‌ای ایران در حوزه خلیج فارس 1320-1304 ش
تقابل انگلستان با تحرکات دیپلماسی منطقه‌ای ایران در حوزه خلیج فارس 1320-1304 ش

چمنکار محمد جعفر

دوره 11، شماره 42 ، اردیبهشت 1389، ، صفحه 1-27

چکیده
  با تشکلیل دولت پهلوی و تلاش برای افزایش نقش آفرینی منطقه‌ای، تقابل میان ایران و انگلستان در حوزه استراتژیک خلیج فارس و دریای عمان تشدید گشت. استعمار انگلستان که به علت حضور طولانی مدت و حاکمیت بلا منازع ...  بیشتر