خلیج‌فارس در برشی تاریخی از کتاب ‌‌‌‌‌‌ های قرن ۱۹ میلادی کتابخانه کنگره آمریکا
خلیج‌فارس در برشی تاریخی از کتاب ‌‌‌‌‌‌ های قرن ۱۹ میلادی کتابخانه کنگره آمریکا

احمدرضا متولی؛ عباس بوری

دوره 20، شماره 79 ، تیر 1398، ، صفحه 51-79

چکیده
   چکیدهنام خلیج‌فارس در سال‌های اخیر با چالش‌هایی مواجه گردیده که غیرواقعی و بیشتر بر اساس احساسات سیاسی ناشی از عصبیت‌های قومی و دور از واقعیت‌های تاریخی بوده است. نویسندگان در پژوهش خود، ...  بیشتر