کلیدواژه‌ها = ژاپن
تعداد مقالات: 11
1. تحلیل تاریخی از مراحل اولیه پروژه مشترک پتروشیمی ایران و ژاپن

دوره 20، شماره 79، تابستان 1398، صفحه 127-144

اومنو نائوتوشی؛ محمد چگینی


4. روابط فرهنگی ایران و ژاپن در دورة پهلوی

دوره 16، شماره 63، تابستان 1394، صفحه 29-54

محمد چگینی


9. نگاه آسیایی در روابط معاصر ایران و ژاپن

دوره 11، شماره 43، تابستان 1389، صفحه 151-170

سید عباس عراقچی


10. ژاپن ـ روابط سیاسی و تجاری با ایران

دوره 11، شماره 43، تابستان 1389، صفحه 171-199

نوابواکی کندو؛ مجید مطلبی شبستری


11. افسانه‌های مشترک ایران و ژاپن

دوره 11، شماره 43، تابستان 1389، صفحه 217-225

کینگا مرکوس؛ حمیدرضا مدد