تأثیر روابط خارجی بر گفتمان تجدد در دوره پهلوی اول
تأثیر روابط خارجی بر گفتمان تجدد در دوره پهلوی اول

نصراله پور محمدی املشی؛ فوزیه جوانمردی

دوره 23، شماره 89 ، دی 1400، ، صفحه 3-30

چکیده
  اندیشه یا گفتمان تجدد در دوره پهلوی اول، یکی از مفاهیم مهم در حوزه اندیشه سیاسی و اجتماعی بود. علاقه‌مندی رضا شاه به نظریات روشنفکران تجددخواه و شیفتگی وی به پیشرفت‌های اروپا و دنباله‌روی از آنها، موجب ...  بیشتر