راهبرد هسته‌ای ایران در دورة پهلوی دوم از منظر واقع‌گرایی
راهبرد هسته‌ای ایران در دورة پهلوی دوم از منظر واقع‌گرایی

سید حسام الدین یاسینی؛ الناز نیک سرشت

دوره 16، شماره 62 ، فروردین 1394، ، صفحه 133-189

چکیده
  افزایش قیمت نفت در سال‌های 1972 و 1973، به ثبات سیاسی کشور و دورنمای جایگاه ایران در خاورمیانه منجر شد تا رژیم وقت ایران بهره‌برداری از تکنولوژی هسته‌ای برای تولید برق هسته‌ای را به صورت جدّی در دستور کار ...  بیشتر