ا

 • ابراهیمی، مهدی فراز و نشیب روابط خارجی کریم خان زند با انگلستان [دوره 11، شماره 44، 1389، صفحه 1-31]

پ

 • پروین، نادر استعمار انگلستان و شورش کردها در دوره معاصر [دوره 11، شماره 44، 1389، صفحه 33-55]

ج

 • جواهریان، حسین تأثیر فرهنگ ایران بر ژاپن باستان [دوره 11، شماره 43، 1389، صفحه 201-215]

چ

 • چرمی، داود زوایای پنهان برقراری روابط ایران و ژاپن بر پایه اسناد وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 43، 1389، صفحه 1-56]

ح

 • حامدی، زهرا رویکرد ایرانیان سدة بیستم به الگوی ژاپنی در روند مدرن‌سازی* (با تکیه بر مدرن‌سازی آموزشی و آموزش زنان) [دوره 11، شماره 43، 1389، صفحه 57-70]

د

 • دادفر، سجاد تأملی بر نقش زائران ایرانی در رونق اقتصادی عتبات عالیات (در نیمه نخست قرن بیستم) [دوره 11، شماره 42، 1389، صفحه 29-47]

ر

 • رجب زاده، هاشم آوانِس‌خان مساعدالسلطنه؛ نخستین وزیرمختار ایران در ژاپن [دوره 11، شماره 43، 1389، صفحه 71-105]

 • رشتیانی، گودرز شاهزاده ایران گرا؛ بررسی وضعیت گرجستان و نقش الکساندر میرزا در جنگ‌های ایران و روسیه [دوره 11، شماره 42، 1389، صفحه 49-79]

 • رضایی، زهرا تجارت و قاچاق اسلحه توسط افغان‌ها در خلیج فارس و اقدامات انگلستان در جلوگیری از آن سال‌های 1332ـ1315ق. /1914ـ1897م [دوره 11، شماره 44، 1389، صفحه 151-178]

ز

 • زندیه، حسن تنباکو در ایران [دوره 11، شماره 42، 1389، صفحه 171-192]

س

 • سلماسی، مجید واکاوی سفرنامه یوشیدا ماساهارو از منظر انحطاط‌شناسی ایران دورة قاجار* [دوره 11، شماره 43، 1389، صفحه 107-134]

 • سیفی، احسان پناهندگان مصر و شام در ایران و نقش آنها بر مناسبات ایلخانان و مملوکان [دوره 11، شماره 44، 1389، صفحه 57-81]

ص

 • صالحی، نصرالله ارزش گزارش‌های سِلانیکی دربارة روابط عثمانی ـ صفوی (1008ـ971 قمری)* [دوره 11، شماره 44، 1389، صفحه 83-98]

 • صفاری، سارا بررسی روابط دوجانبه ایران و ژاپن (با تأکید بر دهه 50 و 60 میلادی)* [دوره 11، شماره 43، 1389، صفحه 135-150]

ع

 • عابدی اردکانی، محمد بررسی علل پیدایش و فروپاشی فرقه دموکرات آذربایجان [دوره 11، شماره 42، 1389، صفحه 81-117]

 • عاصیان، علی اکبر بررسی یک سند مربوط به دوره قاجار [دوره 11، شماره 42، 1389، صفحه 119-141]

 • عباسی، فاطمه تنباکو در ایران [دوره 11، شماره 42، 1389، صفحه 171-192]

 • عراقچی، سید عباس نگاه آسیایی در روابط معاصر ایران و ژاپن [دوره 11، شماره 43، 1389، صفحه 151-170]

 • علی پور، نرگس نگاهی به تجارت غلامان و کنیزان آفریقایی در عصر قاجار [دوره 11، شماره 44، 1389، صفحه 99-124]

 • علیزاده بیرجندی، زهرا رویکرد ایرانیان سدة بیستم به الگوی ژاپنی در روند مدرن‌سازی* (با تکیه بر مدرن‌سازی آموزشی و آموزش زنان) [دوره 11، شماره 43، 1389، صفحه 57-70]

ق

 • قدیمی قیداری، عباس روسیه و انگلیس و مسئله جانشینی شاه در ایران صدرِ قاجار [دوره 11، شماره 44، 1389، صفحه 125-150]

ک

 • کندو، نوابواکی ژاپن ـ روابط سیاسی و تجاری با ایران [دوره 11، شماره 43، 1389، صفحه 171-199]

م

 • متولی، عبدالله عوامل مؤثر بر مناسبات ایران و عثمانی در دوره زندیه [دوره 11، شماره 42، 1389، صفحه 143-170]

 • متی، رودی تنباکو در ایران [دوره 11، شماره 42، 1389، صفحه 171-192]

 • محمد جعفر، چمنکار تقابل انگلستان با تحرکات دیپلماسی منطقه‌ای ایران در حوزه خلیج فارس 1320-1304 ش [دوره 11، شماره 42، 1389، صفحه 1-27]

 • مدد، حمیدرضا افسانه‌های مشترک ایران و ژاپن [دوره 11، شماره 43، 1389، صفحه 217-225]

 • مرکوس، کینگا افسانه‌های مشترک ایران و ژاپن [دوره 11، شماره 43، 1389، صفحه 217-225]

 • مطلبی شبستری، مجید ژاپن ـ روابط سیاسی و تجاری با ایران [دوره 11، شماره 43، 1389، صفحه 171-199]

 • موسوی، احمد فراز و نشیب روابط خارجی کریم خان زند با انگلستان [دوره 11، شماره 44، 1389، صفحه 1-31]

ن

 • نورائی، مرتضی تجارت و قاچاق اسلحه توسط افغان‌ها در خلیج فارس و اقدامات انگلستان در جلوگیری از آن سال‌های 1332ـ1315ق. /1914ـ1897م [دوره 11، شماره 44، 1389، صفحه 151-178]

ه