آ

 • آذری شهرضایی، رضا نقدهایی بر خط‌مشی بی‌طرفی ایران در جنگ جهانی اول (1918-1914م.) [دوره 23، شماره 92، 1401، صفحه 69-86]

 • آزادبخت، سروش نمودهای روابط فرهنگی و هنری ایران و اروپا در عصر صفویه [دوره 23، شماره 91، 1401، صفحه 3-36]

 • آقایاری، علی تأثیر حضور آلمانی‌ها بر آموزش در مدرسه صنعتی آذربایجان در دوره پهلوی اول [دوره 23، شماره 90، 1401، صفحه 3-20]

ا

 • اکبری، امیر جاده لینچ و نقش آن در روابط خان‌‌های بختیاری و دولت انگلیس در ایران عصر قاجار [دوره 23، شماره 92، 1401، صفحه 49-68]

 • الزیادی، علی رضا فرآیند به‌‌رسمیت شناختن کشور تازه‌‌تأسیس عراق در دوره رضا شاه (سال‌های 1308-1300ش.) [دوره 23، شماره 92، 1401، صفحه 87-118]

 • الهی، مجتبی اهمیت استراتژیک قندهار و تأثیر آن بر روابط صفویان با گورکانیان هند (دوره سلطنت شاه‌ عباس اول) [دوره 23، شماره 89، 1400، صفحه 121-138]

 • امراللهی، محمدتقی پارسی‌های هند در تعامل با ایرانیان [دوره 23، شماره 90، 1401، صفحه 81-104]

ب

 • باقری، محسن تبیین تأثیر اعزام دانشجو به فرانسه و آلمان در انتقال علم و فناوری و ایجاد تغییرات فرهنگی و اجتماعی در ایران [دوره 23، شماره 90، 1401، صفحه 21-52]

 • بحرانی پور، علی مأموریت ملک فخرالدین احمد طیبی به دربار مغولان در چین (بررسی عوامل سیاسی و اقتصادی) [دوره 23، شماره 92، 1401، صفحه 3-28]

 • بصیری، محمدعلی تبیین تأثیر اعزام دانشجو به فرانسه و آلمان در انتقال علم و فناوری و ایجاد تغییرات فرهنگی و اجتماعی در ایران [دوره 23، شماره 90، 1401، صفحه 21-52]

 • بیاتی، هادی جنگ معاهدات (سیاست انگلستان برای مهار امرای افغان و شاهان قاجار) [دوره 23، شماره 92، 1401، صفحه 29-48]

پ

 • پاپی، سجاد بررسی نقش ایرانی‌تباران در دگرگونی‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بحرین (2020- 1850 م.) [دوره 23، شماره 89، 1400، صفحه 101-120]

 • پرتوی، اصغر بررسی نقش بازیگران سیاست خارجی در دوره پهلوی دوم (بر اساس مدل جیمز روزنا) [دوره 23، شماره 90، 1401، صفحه 125-146]

 • پوربختیار، غفار جاده لینچ و نقش آن در روابط خان‌‌های بختیاری و دولت انگلیس در ایران عصر قاجار [دوره 23، شماره 92، 1401، صفحه 49-68]

 • پور محمدی املشی، نصراله تأثیر روابط خارجی بر گفتمان تجدد در دوره پهلوی اول [دوره 23، شماره 89، 1400، صفحه 3-30]

ث

 • ثواقب، جهانبخش نمودهای روابط فرهنگی و هنری ایران و اروپا در عصر صفویه [دوره 23، شماره 91، 1401، صفحه 3-36]

ج

 • جهانگیری، تارا بررسی جایگاه خلیج فارس در سیاست خارجی منطقه‌ای ایالات متحده آمریکا با محوریت نقش ایران (سال‌های 1357-1348ش.) [دوره 23، شماره 92، 1401، صفحه 119-138]

 • جوانمردی، فوزیه تأثیر روابط خارجی بر گفتمان تجدد در دوره پهلوی اول [دوره 23، شماره 89، 1400، صفحه 3-30]

چ

 • چگینی، محمد پیدا و پنهان روابط تاریخی ایران و مالزی (از ابتدا تا انقلاب 1357ش.) [دوره 23، شماره 90، 1401، صفحه 53-80]

 • چمنکار، محمدجعفر تأثیر حضور آلمانی‌ها بر آموزش در مدرسه صنعتی آذربایجان در دوره پهلوی اول [دوره 23، شماره 90، 1401، صفحه 3-20]

 • چمنکار، محمدجعفر روابط هسته‌ای ایران و فرانسه در دوره حکومت والری ژیسکاردستن (1357-1353ش.) [دوره 23، شماره 91، 1401، صفحه 37-60]

ح

 • حق پرست، گالیا جنگ جهانی دوم و حضور متفقین در بندر بوشهر (1323ـ1320ش.) [دوره 23، شماره 89، 1400، صفحه 31-50]

ذ

 • ذوالقدر، مالک بررسی نقش بازیگران سیاست خارجی در دوره پهلوی دوم (بر اساس مدل جیمز روزنا) [دوره 23، شماره 90، 1401، صفحه 125-146]

ر

 • رحمانیان، داریوش فرآیند به‌‌رسمیت شناختن کشور تازه‌‌تأسیس عراق در دوره رضا شاه (سال‌های 1308-1300ش.) [دوره 23، شماره 92، 1401، صفحه 87-118]

 • رحمتی، محسن بازتاب سیاست ضدامپریالیسم شوروی در مطبوعات حزب توده (1332-1330ش.) [دوره 23، شماره 89، 1400، صفحه 77-100]

 • رنجبر جمال آبادی، عاطفه جایگاه اقتصادی یزد در مسیر تجارت بین‌المللی جاده ابریشم در عصر ایلخانان [دوره 23، شماره 89، 1400، صفحه 51-76]

ز

 • زارعی، سیده زهرا مأموریت ملک فخرالدین احمد طیبی به دربار مغولان در چین (بررسی عوامل سیاسی و اقتصادی) [دوره 23، شماره 92، 1401، صفحه 3-28]

 • زمان وزیری، محمدامین آموزش زبان‌های خارجی در ایران عصر قاجار و پهلوی (با تکیه بر نظریه امپریالیزم زبانی) [دوره 23، شماره 91، 1401، صفحه 61-84]

 • زندیه، حسن فرآیند به‌‌رسمیت شناختن کشور تازه‌‌تأسیس عراق در دوره رضا شاه (سال‌های 1308-1300ش.) [دوره 23، شماره 92، 1401، صفحه 87-118]

س

 • سرافرازی، عباس فعالیت تجارتخانه‌‌ها و کارخانه‌های پنبه‌پاک‌کنی روسی در سبزوار اواخردوره قاجار [دوره 23، شماره 91، 1401، صفحه 85-102]

 • سرگزی، زهرا بازتاب سیاست ضدامپریالیسم شوروی در مطبوعات حزب توده (1332-1330ش.) [دوره 23، شماره 89، 1400، صفحه 77-100]

 • سلجوقی، محمود جنگ معاهدات (سیاست انگلستان برای مهار امرای افغان و شاهان قاجار) [دوره 23، شماره 92، 1401، صفحه 29-48]

ش

ط

 • طلوع فکور، هانیه فعالیت تجارتخانه‌‌ها و کارخانه‌های پنبه‌پاک‌کنی روسی در سبزوار اواخردوره قاجار [دوره 23، شماره 91، 1401، صفحه 85-102]

ف

 • فر اهانی، آتنا ارزیابی اهمیت حکومت محلی ارزنجان در روابط خارجی تیموریان [دوره 23، شماره 91، 1401، صفحه 123-138]

ق

 • قلیزاده، محمدرضا اهمیت استراتژیک قندهار و تأثیر آن بر روابط صفویان با گورکانیان هند (دوره سلطنت شاه‌ عباس اول) [دوره 23، شماره 89، 1400، صفحه 121-138]

 • قنبری خانقاه، قاسم آموزش زبان‌های خارجی در ایران عصر قاجار و پهلوی (با تکیه بر نظریه امپریالیزم زبانی) [دوره 23، شماره 91، 1401، صفحه 61-84]

ل

 • لاری منفرد، فرشید بررسی نقش ایرانی‌تباران در دگرگونی‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بحرین (2020- 1850 م.) [دوره 23، شماره 89، 1400، صفحه 101-120]

م

 • مشهدی رفیع، علی بررسی رفتار مذاکراتی نمایندگان سیاسی دربار قاجار در عقد عهدنامه گلستان [دوره 23، شماره 90، 1401، صفحه 105-124]

 • ملازئی، یاسر نامه‌های دیپلماتیک ایران با همسایگان در دوره صفوی (بررسی و تحلیل نسخه خطی مکاتیب مختلفه) [دوره 23، شماره 91، 1401، صفحه 103-122]

 • منصوری مقدم، محمد اهمیت استراتژیک قندهار و تأثیر آن بر روابط صفویان با گورکانیان هند (دوره سلطنت شاه‌ عباس اول) [دوره 23، شماره 89، 1400، صفحه 121-138]

 • موسوی، سیدحمید بررسی نقش بازیگران سیاست خارجی در دوره پهلوی دوم (بر اساس مدل جیمز روزنا) [دوره 23، شماره 90، 1401، صفحه 125-146]

ن

 • نیاستی، فائزه ارزیابی اهمیت حکومت محلی ارزنجان در روابط خارجی تیموریان [دوره 23، شماره 91، 1401، صفحه 123-138]