مقاله علمی پژوهشی
آن و آن‌شی در منابع چینی و بودایی؛ مناسبات چین و ایران در دورۀ اشکانی
آن و آن‌شی در منابع چینی و بودایی؛ مناسبات چین و ایران در دورۀ اشکانی

حمیدرضا پاشازانوس

دوره 21، شماره 84 ، آبان 1399، صفحه 3-24

چکیده
  تشکیل پادشاهی اشکانی و تبدیل آن به جایگاه یک شاهنشاهی منسجم در آسیای غربی یکی از رویدادهای مهم‌ جهان باستان بود. سال‌های ظهور و سقوط شاهنشاهی اشکانی (۲۵۰ق.م. - ۲۲۴م.) تقریباً با امپراتوری هان (حدود ۲۰۶ق.م ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
مقایسۀ تطبیقی ظهور ملی گرایی در ایران و ژاپن
مقایسۀ تطبیقی ظهور ملی گرایی در ایران و ژاپن

سید بنیامین کشاورز؛ محمد اسماعیل اسمعیلی جلودار

دوره 21، شماره 84 ، آبان 1399، صفحه 25-52

چکیده
  با رشد امپریالیسم و گسترش آن به‌سوی شرق در قرن نوزدهم میلادی، به‌ترتیب با فاصله‌ای تقریباً پنجاه‌ساله، ایران و ژاپن/نیهون را نیز درنوردید. دو کشور تا آن زمان در ساختاری کاملاً سنتی با حداقل تأثیرپذیری ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
نخستین دریافت‌های سفرنامه‌نویسان ایرانی از تمدن غرب در دورۀ قاجار
نخستین دریافت‌های سفرنامه‌نویسان ایرانی از تمدن غرب در دورۀ قاجار

میثم امانی

دوره 21، شماره 84 ، آبان 1399، صفحه 53-66

چکیده
  شکست‌های ایرانیان در جنگ با روسیه در دورۀ قاجار، ایرانیان را از زاویۀ یک تمدن مغلوب با غرب آشنا کرد. سیاست‌مدار، متفکر و منورالفکر ایرانی خود را در مقام مقایسه با تمدن جدید قرار داد و شروع به گرته‌برداری ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
جانشینی فتحعلی شاه و بازتاب‌ آن در روابط خارجی
جانشینی فتحعلی شاه و بازتاب‌ آن در روابط خارجی

محسن مؤمنی؛ سیده شپول محمدزاده

دوره 21، شماره 84 ، آبان 1399، صفحه 67-86

چکیده
  در سلسله‌مراتب قدرت حکومت قاجاریه، شاهزادگان قاجاری را می‌توان طبقه‌ای خاص دانست که دارای جایگاهی بالا بودند. شاهزادگان از طرف حکومت مرکزی به حکومت مناطق مختلف منصوب می‌شدند. حضور و نقش شاهزادگان ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
اهداف ژئوپلیتیک روسیه و انگلیس در تحدید مرزهای ایران در قاجاریه
اهداف ژئوپلیتیک روسیه و انگلیس در تحدید مرزهای ایران در قاجاریه

احسان لشگری

دوره 21، شماره 84 ، آبان 1399، صفحه 87-106

چکیده
  ایران در قرن نوزدهم و به‌ویژه مقارن با دورۀ قاجاریه، دچار تغییرهایی عمده در مرزهای سرزمینی خود شد. بخشی مهم از این تغییر مرزها ناشی از سیاست‌های ژئوپلیتیک بریتانیا و روسیه در غرب آسیا بود. در این پژوهش ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
مشکلات شرکت زیگلر در صادرات فرش دست‌باف ایران در دورۀ قاجار
مشکلات شرکت زیگلر در صادرات فرش دست‌باف ایران در دورۀ قاجار

مهدی وزینی افضل

دوره 21، شماره 84 ، آبان 1399، صفحه 107-136

چکیده
  شرکت زیگلر در صنعت فرش ایران سرمایه‌گذاری گسترده انجام داد و از نام‌نشان‌های فرش در دورۀ قاجار به ‌شمار می‌رفت. این شرکت با تأسیس شعبه‌های مختلف در ایران به مرکزیت سلطان‌آباد، به واردات منسوجات و ...  بیشتر