مقاله علمی پژوهشی
رویکردهای متفاوت در مناسبات هند و غرب: نمونه‌های هخامنشی و سلوکی
رویکردهای متفاوت در مناسبات هند و غرب: نمونه‌های هخامنشی و سلوکی

دانیل تی پاتس

دوره 15، 58-59 ، فروردین 1393، صفحه 1-20

چکیده
  در این نوشتار، نویسنده سعی دارد تا با بررسی داده‏های باستان‏شناسی، متون کهن و علوم باستانی نظیر ریاضیات، طالع‏بینی و ستاره‏شناسی به چگونگی مناسبات و ارتباطات فرهنگی جوامع هندی، ایرانی، بین‏النهرین ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
روابط ایران و عثمانی؛ بازخوانی پرونده کشتار کربلا در سال 1258ق./ 1843م.
روابط ایران و عثمانی؛ بازخوانی پرونده کشتار کربلا در سال 1258ق./ 1843م.

سیّدعلی موجانی

دوره 15، 58-59 ، فروردین 1393، صفحه 22-53

چکیده
  یکیازمسائلمهمدرروابطایرانوعثمانیطیقرون17تا19میلادی،تنظیممناسباتدوکشوردر سرزمین عراقبود.ازآنجا کههیچ یک از دوکشور،حاکمیتطرفدیگررابراینمنطقهبهرسمیتنمی‌شناخت، دامنه‌ایازمسائلمتنوعاعمازنبردهایزمینی،درگیری‌های ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
جنگ جهانی اول در اشعار سیاسی شوریده شیرازی
جنگ جهانی اول در اشعار سیاسی شوریده شیرازی

جلیل قصابی گزکوه؛ هادی وکیلی

دوره 15، 58-59 ، فروردین 1393، صفحه 55-75

چکیده
   با آغاز جنگ جهانی اول در سال1332 ق./1914 م.، گر چه دولت ایران اعلام بیطرفی کرد، اما دولت‌های متخاصم موضع ایران را نادیده گرفتند. جنگ جهانی بازتاب چشمگیری در ادبیات ایران، به ویژه شعر یافت و بیشتر شاعران ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
حبل‌المتین و خیزش خزعل
حبل‌المتین و خیزش خزعل

سجاد جمشیدیان

دوره 15، 58-59 ، فروردین 1393، صفحه 77-107

چکیده
  جریدة هفتگی حبل­المتین در نتیجة سال­ها کوشش و مجاهدت مستمر مدیر آن، سیدجلا­ل­الدین کاشانی ملقب به مؤید­الاسلام، سهم چشمگیری در روشن کردن اذهان عمومی داشت. با آغاز خیزش شیخ خزعل در مقابل دولت ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
نقش گروه‌های معارضِ کُرد در مناسبات ایران و ترکیه در دورة پهلوی اول
نقش گروه‌های معارضِ کُرد در مناسبات ایران و ترکیه در دورة پهلوی اول

حسین رضانژاد

دوره 15، 58-59 ، فروردین 1393، صفحه 109-132

چکیده
  در سال 1923م. با فروپاشی و تجزیۀ امپراتوری عثمانی به دولت‌های کوچکتر، کشور ترکیه امروزی شکل گرفت. آغاز دوران سلطنت پهلوی در ایران و حکومت کمال آتاتورک در کشور جدید ترکیه، این دو کشور را در فرآیند نظم جهانی ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
روابط اقتصادی ایران و افغانستان در دورۀ پهلوی دوم (1357 - 1320ش.) صادرات و واردات
روابط اقتصادی ایران و افغانستان در دورۀ پهلوی دوم (1357 - 1320ش.) صادرات و واردات

مظهر ادوای

دوره 15، 58-59 ، فروردین 1393، صفحه 133-169

چکیده
  افغانستان کشوری است محصور در خشکی و به ویژه در سدۀ اخیر، برای تأمین کالاهای ضروری به واردات کالا از کشورهای مجاور نیاز داشته است. کشور‌های هند، پاکستان، روسیه و ایران به سبب همسایگی با افغانستان، نقش ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
بررسی روابط ایران و اتحاد جماهیر شوروی در دوره پهلوی دوم (1357-1320ش.) تعامل یا تقابل؟
بررسی روابط ایران و اتحاد جماهیر شوروی در دوره پهلوی دوم (1357-1320ش.) تعامل یا تقابل؟

حمیدرضا منتظری

دوره 15، 58-59 ، فروردین 1393، صفحه 171-205

چکیده
  گرچه روابط دوجانبة ایران و روسیه سابقة طولانی دارد، اما همواره نشانه‌هایی از تنش، بی‌اعتمادی و ابهام در روابط این دو کشور وجود داشته است. در مقطع تاریخی 1357– 1320ش. سیاست قدرت‌های بزرگ در برابر کشورهای ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
بحران نفت ایران و سیاست دوگانه ایالات متحده آمریکا در قبال آن (1954- 1951م.)
بحران نفت ایران و سیاست دوگانه ایالات متحده آمریکا در قبال آن (1954- 1951م.)

بهادر زارعی؛ عبدالرضا کلمرزی

دوره 15، 58-59 ، فروردین 1393، صفحه 207-235

چکیده
  پس از جنگ جهانی دوم تا کودتای 28 مرداد 1332ش. یکی از مسائل چالش برانگیز میان قدرت‌های بزرگ در ایران، نفت بود. از میان سه قدرت انگلستان، روسیه و آمریکا، سرانجام آمریکا با عقد قرارداد کنسرسیوم و دریافت حدود ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
بررسی سیاست خارجی ایران درعمان در دوره پهلوی دوم (با تکیه برمسئله ظفار)
بررسی سیاست خارجی ایران درعمان در دوره پهلوی دوم (با تکیه برمسئله ظفار)

فاطمه حیدری

دوره 15، 58-59 ، فروردین 1393، صفحه 237-250

چکیده
       در پی خروج نیروهای انگلیسی از خلیج فارس، زمینة نفوذ و فعالیت گروه‌های چپ و رشد و گسترش جنبش­های انقلابی در این ناحیه فراهم شد؛ از جمله برخی ناسیونالیست­های عرب با گرایش‌های چپی، که ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
روابط ایران و دانمارک (از آغاز تا انقلاب اسلامی)
روابط ایران و دانمارک (از آغاز تا انقلاب اسلامی)
دوره 15، 58-59 ، فروردین 1393، صفحه 251-282

چکیده
  اگرچه گسترش مناسبات خارجی ایران در سده‌های اخیر مستلزم روابط با تعداد فزاینده‌ای از کشورها بوده است، مطالعات در این زمینه عملاً به روابط ایران با قدرت‌های بزرگ محدود شده است و این امر به مفهوم مغفول ...  بیشتر