گزارش همایش و نمایشگاه اسناد یکصدمین سالگرد برقراری روابط ایران و سوئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد تاریخ دانشگاه تهران

چکیده

همایش علمی و نمایشگاه اسناد تاریخی 100 سال روابط ایران و سوئیس در تاریخ 11 آذر 1398 - 2 دسامبر 2019 با همکاری مشترک مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سفارت سوئیس در محل مرکز مطالعات برگزار شد.

کلیدواژه‌ها