نقش عرفان در مبارزه با افراط‌گرایی در منطقة اکو
نقش عرفان در مبارزه با افراط‌گرایی در منطقة اکو
دوره 17، شماره 66 ، خرداد 1395، ، صفحه 101-123

چکیده
  افراط گرایی همواره نقش منفی و مخربی در مسیر توسعه و شکوفایی تمدنی داشته است. بررسی و تحلیل ریشه‌های این جریان و چگونگی مهار آن نقطة اساسی تمرکز این مقاله است. نویسنده در این مقاله افراط‌گرایی را به عنوان ...  بیشتر
مشایخ عرفانی در فرارودان
مشایخ عرفانی در فرارودان

علیرضا قیامتی

دوره 17، شماره 66 ، خرداد 1395، ، صفحه 140-150

چکیده
  فرهنگ و ادب فارسی همواره طلایه‌دار مهر و محبت بوده و در عرصة حکمت و تربیت انسانی، در کاروان شعر و ادب جهان سهمی شایسته داشته است. روح لطیف و بی بدیل عرفانی آن، زیباترین جلوه‌های انسانی و پسند‌یده‌های ...  بیشتر