روش‌های تحلیل اسناد سیاسی و دیپلماتیک
1. روش‌های تحلیل اسناد سیاسی و دیپلماتیک

روح اله اسلامی

دوره 12، شماره 48 ، پاییز 1390، ، صفحه 1-46

چکیده
  تحقیق و پژوهش با فرضیه آغاز ‌می‌گردد، سپس توسط اسناد به واقعیت ارجاع داده می­شود و اعتبار علمی آن مورد پذیرش قرار می­گیرد. اسناد دیپلماتیک و سیاسی از سهم والایی در اعتبار علمی یک تحلیل سیاسی  برخوردارند. ...  بیشتر