نقش دریای خزر در مناسبات عصر ایلخانی
1. نقش دریای خزر در مناسبات عصر ایلخانی

الهه ابراهیمی؛ عبدالله همتی گلیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1400

چکیده
  دریای خزر بزرگترین دریاچه جهان است که به دلیل قرار گرفتن میان قاره‌های آسیا و اروپا از نظر اقتصادی و سیاسی اهمیت بسیاری برای کشورهای حاشیه آن از جمله ایران داشته است. این دریا و نواحی مجاورآن نقش مهمی ...  بیشتر
نقش دریای خزر و منطقه قفقاز در مناسبات تجاری عصر صفوی
2. نقش دریای خزر و منطقه قفقاز در مناسبات تجاری عصر صفوی

حمیدرضا ثنایی؛ الهه ابراهیمی

دوره 21، شماره 81 ، زمستان 1398، ، صفحه 81-100

چکیده
  مناطق اطراف دریای خزر کم‌وبیش در طول تاریخ مورد استفاده بازرگانانی بود که به دنبال تجارت با ساکنان این منطقه و یا نواحی مجاور بودند. در دوره صفوی نیز تجارت در این مناطق و به‌خصوص در ناحیه قفقاز همچنان ...  بیشتر
نقش دریای خزر در مناسبات عصر ایلخانی
3. نقش دریای خزر در مناسبات عصر ایلخانی

الهه ابراهیمی؛ عبدالله همتی

دوره 20، شماره 79 ، تابستان 1398، ، صفحه 81-105

چکیده
  دریای خزر بزرگ‌ترین دریاچه جهان  است که به دلیل قرار‌گرفتن بین قاره­های آسیا و اروپا از نظر اقتصادی و سیاسی اهمیت زیادی برای کشورهای حاشیه آن از جمله ایران داشته است. این دریا و نواحی مجاور، نقشی ...  بیشتر