مؤید حضور در موصل، نگاهی به اقدامات وزارت امور خارجه در پایان جنگ جهانی اول 1337 ق./ 1919 م.
مؤید حضور در موصل، نگاهی به اقدامات وزارت امور خارجه در پایان جنگ جهانی اول 1337 ق./ 1919 م.

رضا آذری شهرضائی

دوره 20، شماره 78 ، فروردین 1398، ، صفحه 1-8

چکیده
  اصلاح مرزهای غربی و شمالی و بازستاندن سرزمین‏های ازدست‏رفته یکی از آمال ایرانیان در پایان جنگ جهانی اول بود. وزارت امور خارجه ایران به عنوان دستگاه دیپلماسی و همچنین حافظۀ تاریخی ایران تلاش کرد علی‏رغم ...  بیشتر
قوانین ناظر بر دستگاه مجری سیاست خارجی ایران و سیر تحول آن
قوانین ناظر بر دستگاه مجری سیاست خارجی ایران و سیر تحول آن

محسن چیت ساز

دوره 20، شماره 78 ، فروردین 1398، ، صفحه 23-55

چکیده
  روابط خارجی به مفهوم مدرن آن در ایران نیازمند شکل‏گیری دیوان‏سالاری نوین و نهادهای اداری جدید یا وزارتخانه بود. بر همین ‏مبنا از اوایل عصر قاجار و مشخصاً از زمان سلطنت فتحعلی ‏شاه زمینۀ تأسیس نخستین ...  بیشتر
کارگزاری وزارت امور خارجه در کرمان و بلوچستان و تأمین منافع ایران
کارگزاری وزارت امور خارجه در کرمان و بلوچستان و تأمین منافع ایران

عبدالودود سپاهی

دوره 20، شماره 78 ، فروردین 1398، ، صفحه 81-97

چکیده
  بلوچستان در سراسر دورۀ قاجار عرصه تقابل سیاست‏های ایران و انگلیسی‏ها بود. بررسی منابع مختلف و به‏ویژه اسناد وزارت امور خارجه نشان می‏دهد که بخش مهمی از حوادث سیاسیِ بلوچستان در دورۀ قاجار یا در ...  بیشتر
چگونگی شکل‏گیری و ساختار آرشیو وزارت امور خارجه
چگونگی شکل‏گیری و ساختار آرشیو وزارت امور خارجه
دوره 20، شماره 78 ، فروردین 1398، ، صفحه 99-115

چکیده
  ایجاد سازمان‏های کشوری و تشکیلات منظم اداری، از ویژگی‏های تمدن ایرانی است. در این میان، آرشیو سابقه‏ای دیرینه دارد و هستۀ اصلی این تشکیلات محسوب می‏شود. سنت آرشیو در تشکیلات اداری ایران باستان ...  بیشتر
وزارت امور خارجه ایران و حفاظت از کلیمیان ایرانی مقیم بالکان و فرانسه ویشی در جنگ جهانی دوم (1325- 1320 ش.)
وزارت امور خارجه ایران و حفاظت از کلیمیان ایرانی مقیم بالکان و فرانسه ویشی در جنگ جهانی دوم (1325- 1320 ش.)

رضا آذری شهرضائی

دوره 19، شماره 73 ، دی 1396، ، صفحه 1-16

چکیده
  بی‌تردید در تاریخ وزارت امور خارجه ایران، رویدادهای متعددی را می‌توان مشاهده کرد که تاکنون مجالی برای پرداختن به آن نبوده است. نجات اتباع ایرانی به ویژه کلیمیان از خطرات جنگ و نازیسم یکی از مأموریت‌های ...  بیشتر
وزیران امور خارجه در دورة ناصرالدین شاه
وزیران امور خارجه در دورة ناصرالدین شاه

محمدحسن فرخی

دوره 14، شماره 56 ، مهر 1392، ، صفحه 19-48

چکیده
  در دورة ناصرالدین شاه مناسبات خارجی ایران به صورت چشمگیری توسعه یافت و متناسب با آن، امور خارجی از حیطة وظایف دربار و شخص صدراعظم، به وزارت امور خارجه منتقل شد،که  28 سال از تأسیس آن می‌گذشت. این تحول، ...  بیشتر
آداب دیپلماتیک در ایران از آغاز قاجار تا پایان دوره ناصری (مطالعه موردی: پذیرش سفرا و مأمورین خارجی)
آداب دیپلماتیک در ایران از آغاز قاجار تا پایان دوره ناصری (مطالعه موردی: پذیرش سفرا و مأمورین خارجی)

غلامحسین زرگری نژاد؛ صباح خسروی زاده

دوره 13، شماره 51 ، تیر 1391، ، صفحه 79-98

چکیده
  آداب پذیرش سفرا و دیگر مأموران خارجی از آغاز قاجار تا پایان دوره ناصرالدّین شاه به مثابه شاخه­ای از آداب دیپلماتیک موضوع این پژوهش است. دیپلماسی قاجاری برگرفته از سنت جامعه ایرانی و تداوم دیپلماسی ...  بیشتر