سفرِ بازگشت خسرو میرزا از سنت پطرزبورگ تا تبریز
سفرِ بازگشت خسرو میرزا از سنت پطرزبورگ تا تبریز

جورج بورنوتیان؛ فاطمه اروجی

دوره 21، شماره 82 ، فروردین 1399، ، صفحه 145-176

چکیده
  خسرومیرزا فرزند عباس‌میرزا نایب‌السلطنه، به دنبال مرگ گریبایدوف - وزیرمختار روسیه - مأموریت یافت تا همراه با هیئتی بلندپایه به روسیه برود و عذرخواهی رسمی دولت ایران از این اتفاق را به آن کشور اعلام ...  بیشتر