فصلنامه تاریخ روابط خارجی با انتشار مقاله در موضوعات تاریخی - سیاسی، اهداف و چشم اندازهائی به شرح ذیل را در نظر دارد:

-          تبیین تاریخ مستند روابط دیپلماتیک ایران و دیگر کشورها

-         بررسی و ارزیابی تأثیرات روابط خارجی ایران با دولت ها و ملت‌های جهان به منظور استفاده از تجربیات برای روابط کنونی

-          ایجاد پل ارتباطی با اساتید و پژوهشگران و دانشجویان رشته‌های مختلف علوم انسانی به‌ویژه رشته های تاریخ، علوم سیاسی و روابط بین‌الملل و کمک به ارتقاء سطح علمی آنها