نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
حسین ابراهیم خانی وزارت امور خارجه ج.ا. ایران
نزهت احمدی تاریخ دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
حمید اسدپور تاریخ مدیر گروه تاریخ دانشگاه خلیج فارس بوشهر (نویسنده مسئول مقاله)
روح اله اسلامی تاریخ هیات علمی علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
علی بحرانی پور هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
صفورا برومند عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
محمد علی بهمنی قاجار مدرس دانشگاه_ پژوهشگر تاریخ
زینت تاج علی کارشناس ارشد تاریخ اسلام
سهیلا ترابی فارسانی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد
اصغر جعفری ولدانی دانشیار گروه روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی
حمید حاجیان پور صفویه عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
اسماعیل حسن‌زاده (دانشیار) گروه تاریخ دانشگاه الزهرا، تهران
عبدالرحمن حسنی فر تاریخ
حسن حضرتی گروه تاریخ دانشگاه تهران
محسن خلیلی ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ه‍ل‍وی‌، ۱۳۵۷ - ۱۳۲۰ عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی
عبدالرسول خیراندیش دانشگاه شیراز
مرتضی دانشیار گروه تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه فردوسی
علیرضا دلخوش کارشناس وزارت امور خارجه
غلامعلی رجائی
علی سالمی تاریخ کارشناس وزارت امور خارجه
سید محمدکاظم سجادپور وزارت امور خارجه
مینو سیف افجه ای رئیس اداره حقوق بشر و زنان
مظفر شاهدی پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ معاصر
مقصود علی صادقی عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران
مهدی عبادی تاریخ تمدن و فرهنگ ملل اسلامی گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه پیام نور
غلامرضا عزیزی تاریخ عضو هیئت علمی و رئیس پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی
زهرا علیزاده بیرجندی تاریخ دانشیار دانشگاه بیرجند
مجتبی فردوسی پور مدیر گروه مطالعاتی عرب آسیا و شمال آفریقای وزارت امور خارجه
عباس قدیمی قیداری استاد دانشکده تاریخ دانشگاه تبریز
یوسف متولی حقیقی تاریخ عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه
معصومی محسن تاریخ تمدن و فرهنگ ملل اسلامی گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه تهران
چمنکار محمدجعفر ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ه‍ل‍وی‌، ۱۳۵۷ - ۱۳۲۰، تاریخ عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه
علیرضا ملائی توانی عضو هیآت علمی پژوهشکده امام خمینی
نورالدین نعمتی دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تهران