زیبارویان و بتکده‌های چین در فرهنگ و ادب عامیانه ایران
زیبارویان و بتکده‌های چین در فرهنگ و ادب عامیانه ایران

آمنه ابراهیمی

دوره 17، 68-69 ، مهر 1395، ، صفحه 159-172

چکیده
  بازتاب آرمانی سرزمین وسیع و مردم چین در ادبیات قدیم ایران چه در ادبیات نخبه­گرا و چه در ادب عامه، پررنگ و قابل ملاحظه است. جاذبه­های طبیعی و تجاری و فرهنگی چین و دوری و دسترس ‌‌‌‌‌ناپذیری و عدم بروز ...  بیشتر