دانشگاه کمونیستی کارگران شرق پژوهشگران و دانشجویان ایرانی در مسکو طی دهه‌ها‌ی 1930 -1920 میلادی
دانشگاه کمونیستی کارگران شرق پژوهشگران و دانشجویان ایرانی در مسکو طی دهه‌ها‌ی 1930 -1920 میلادی

لانا راوندی فدایی

دوره 18، شماره 70 ، خرداد 1396، ، صفحه 19-42

چکیده
  دانشگاه کمونیستی کارگران شرق (کا. یو. تی. وی.)، که در سال 1921م. در مسکو تأسیس و در سال 1938م. تعطیل شد، تجربه‌ای منحصر به فرد در زمینة شرق‌شناسی شوروی و نخستین مؤسسة آموزشی کمونیستی به ویژه برای دانشجویان شرقی ...  بیشتر