نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران

چکیده

سابقه نخستین اقدام دولت ایران برای حضور در آمریکای لاتین و ایجاد روابط رسمی با کشورهای این قاره به ابتدای قرن بیستم میلادی بازمی‌گردد. این اقدام با برقراری روابط سیاسی با مکزیک، به‌عنوان اولین کشورآغاز شد. در ادامه ایران تصمیم به گسترش روابط خود با سایر کشورهای این ناحیه گرفت و آرژانتین را به‌عنوان مقصد دوم خود برگزید. برقراری رابطه سیاسی با این کشور از آمریکای جنوبی به‌ابتکار ایران صورت گرفت و به انعقاد عهدنامه دوستی و تجارت انجامید. در این مقاله کوشیده‌ایم به‌طور اجمالی و بر پایه اسناد وزارت خارجه دو کشور، روند شکل‌گیری روابط سیاسی ایران و آرژانتین را در دوره قاجار و پهلوی بررسی کنیم.

کلیدواژه‌ها