نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

کارشناس سیاسی وزارت امور خارجه و دکترای روابط بین‌الملل از دانشگاه تهران

چکیده

روابط ایران و برزیل بیش از یک قرن قدمت دارد و در این مدت به‌رغم فرازونشیب‌های معمول، روندی رو به توسعه داشته است. به‌نحوی که هم‌زمان با توسعه حضور سیاسی ایران در منطقه آمریکای لاتین در سال‌های گذشته، روابط جمهوری اسلامی ایران با برزیل نیز در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری توسعه ‌یافته است. در این مقاله، ضمن بررسی سیر تاریخی روابط ایران و برزیل از ابتدای ایجاد مناسبات سیاسی تاکنون، به‌طور خاص تحولات روابط ایران و برزیل در دوره پس از انقلاب اسلامی ایران و نیز هم‌تکمیلی‌ها به منظور توسعه روابط و چشم‌انداز موجود برای همکاری‌ها از یک‌ سو و چالش‌های پیش‌رو از سوی دیگر مورد بررسی قرار گرفته است. 

کلیدواژه‌ها

افشاری، معصومه (1384) «نگاهی به روابط ایران و برزیل در دوره پهلوی»، فصلنامه تاریخ روابط خارجی، شماره 25-24، صص 222-171.
Coaracy, Vivaldo (1955). Memórias da Cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora. Cooper, Tom; B
 
ishop, Farzad (2004).Gato de Garras Longas: O Tomcat no Irá. Revista ASAS: Número 18. Abril/Maio 2004. Available at:
 
Cooper, Tom; Bishop, Farzad (2006). LUCCHESI, Cláudio. O Tucano no Irã. Revista Asas: revista de cultura e história da aviação. Brasília (DF), v.5, n.30.p.62-65. abril-maio 2006.
 
Estatísticas de comércio exterior - DEPLA (2013). Intercambio Brasilieiro- Ira, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior do Brasil. available at:
 
Gonçalves, Argiles; Barbosa, Natália and Cerioli Gimenez, Luíza (2012). As relações bilaterais do Brasil com a Turquia e o Irã. Seminario Brasileiro de Estudos Estrategicos Iinternacionais SEBREEI Integração Regional e Cooperação Sul-Sul no Século XXI, 20 a 22 de junho de 2012 Porto Alegre/RS, Brasil, available at:
 
Gonçalves dos Santos, Luís (1825). Memórias para servir à história do reino do Brasil. Lisboa: Imprensa Régia, pp. 332-333.  
 
Karmirian, Sarkis (2007). As Relações do Brasil com países do Oriente Médio. In III Conferência do Forte Copacabana Segurança Internacional: um diálogo Europa-América do Sul. Konrad Adenauer. Rio de Janeiro pp.169-179.
 
Iran's Trade with Latin America Remains Stable At US$4 Billion In 2012 (2013). available at:
 
Mortean, Jorge Muniz de Souza (2012). Comparative Analysis between the Economic Policies of Iran and Brazil and Their Bilateral Trade in the 1970s and in the 2000s. Masters Dissertation, School of International Relations Ministry of Foreign Affairs, Tehran, Iran.
Mortean, Jorge Muniz de Souza (2013). As recentes relações comerciais entre Brasil e Irã: o Meridionalismo beirando o Oriente Médio. available at:
Pereira, analucia danilevicz (2010). Relacoes exteriors do Brasil III (1964-1990): do Regime Militar a “Nova Republica”. Petropolis (Rio de Janeiro): Editora Vozes, Brasil.
 
Silva Preiss, José Luiz (2011). As Relações Brasil-Irã: dos antecedentes aos desdobramentos no século XXI(Brazil-Iran relations: from the background to developments in the XXI Century, in Portuguese), Buenos Aires: ANMO (África del Norte y Medio Oriente), Año 1, No. 1, Otoño 2011, Páginas 45-60. available at:
 
Stockholm International Peace Research Institute- SIPRI (2013). available at: http://armstrade.sipri.org/armstrade/page/trade_register.php.