نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

چکیده

ایران در سال‌های نخست‌وزیری هویدا با عادی‌‌سازی روابط خود با شوروی و کشورهای اروپای شرقی به گسترش روابط با این کشورها همت گماشت. از جنبه‌های سیاست خارجی ایران و شوروی در سال‌های 1351-1341ش. گسترش همکاری‌های اقتصادی بود. بر همین اساس، یکی از مهم‌ترین موافقتنامه‌های همکاری اقتصادی در زمینه احداث کارخانۀ ذوب‌آهن اصفهان در 23 دی‎ 1344ش. بین دو کشور به امضاء رسید. دولت شوروی پذیرفت تا در ساختمان کارخانه ذوب‌آهن اصفهان نظارت داشته باشد، به اتباع ایران آموزش فنی دهد و شماری از آنان را برای گذراندن دوره‌های تخصصی به شوروی اعزام کند. طرح کارخانه ذوب‌آهن چنانکه پیش‌بینی شده بود، در سال1350ش. به پایان نرسید و سرانجام در سال 1351ش. تکمیل و بهره‌برداری از آن آغاز شد. در این پژوهش به روش تاریخی و رویکرد توصیفی- تحلیلی و با بهره‌گیری از کتاب‌ها، روزنامه‌ها و اسناد، در پی یافتن پاسخی مناسب برای این پرسش بوده‌ایم که دولت ایران و شوروی در زمینه ساخت کارخانه ذوب‌آهن اصفهان در چه زمینه‌هایی و به چه میزان با یکدیگر همکاری‌ داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها