اقدامات خوشتاریای گرجستانی در جنگل‌های شمال ایران (1926-1913 م)
اقدامات خوشتاریای گرجستانی در جنگل‌های شمال ایران (1926-1913 م)

حسین احمدی

دوره 12، شماره 47 ، تیر 1390، ، صفحه 31-53

چکیده
  آکاکی مددیوویچ خوشتاریا تبعه گرجستان با تأسیس شرکتی به نام خود در ایران، فعالیت‌‌‌های اقتصادی‌اش را آغاز کرد. خوشتاریا با حمایت دولت روسیه و میانجی‌گری مقامات ایران از جمله میرزا محمدولی‌خان تنکابنی ...  بیشتر