نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ دانشگاه جیرفت

چکیده

شرکت زیگلر در صنعت فرش ایران سرمایه‌گذاری گسترده انجام داد و از نام‌نشان‌های فرش در دورۀ قاجار به ‌شمار می‌رفت. این شرکت با تأسیس شعبه‌های مختلف در ایران به مرکزیت سلطان‌آباد، به واردات منسوجات و صادرات کالاهایی همچون فرش، ابریشم، تریاک و پنبه دست زد. این شرکت در دوران حیات خود در ایران که از دورۀ ناصرالدین ‌شاه شروع و تا دورۀ رضا شاه به طول انجامید، مشکلات عدیده داشت. این پژوهش با روش تحلیلی انتقادی و با تأکید بر اسناد آرشیوی در پی بررسی این مشکلات و چالش‌ها در دورۀ قاجار و به‌دنبال پاسخ به این پرسش‌ها است که شرکت زیگلر چه مشکلات امنیتی و سرمایه‌گذاری در ایران داشت؟ آیا این مشکلات را می‌توان در ادامۀ مشکلات حقوقی سرمایه‌گذاری در ایران تحلیل کرد؟ فعالیت شرکت زیگلر چه تأثیری در طرح و بافت فرش‌های سنتی ایران بر جای گذاشت؟ نتایج تحقیق نشان می‌دهند که شرکت زیگلر با مسائلی مختلف همچون مشکل جابه‌جایی کالا به‌علت وجود راه‌های ناامن و فقدان نظام بانکی مواجه بود. همچنین فساد اقتصادی و دیوانی، دخالت نیروهای موازی و ناآرامی‌های انقلاب مشروطیت، روند کار شرکت را با بحران مواجه کرد.

کلیدواژه‌ها