نوع مقاله : مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد/ تاریخ اسلام/ دانشگاه اراک

2 دانشجوی تاریخ ایران دوره اسلامی، دانشکده ادبیات، دانشگاه اراک، اراک

چکیده

ارزنجان از شهرهای مهم دوره تیموریان است و به‌دلیل واقع‌شدن در منطقه میان شمال غرب ایران، ارمنستان و آناتولی نقش مهمی در معادلات سیاسی و نظامی دولت‌های قدرتمند تیموریان، عثمانی‌ها و ترکمانان ایفا می‌کرد. این شهر همیشه در کشمکش میان قدرت‌های بزرگ منطقه قرار داشت و با این ‌حال، امور داخلی آن توسط حاکمان محلی دست‌نشانده اداره می‌شد. با ظهور و آغاز تکاپوهای تیمور گورکان، طهرتن والی ارزنجان با اعلام پیروی از تیمور تلاش کرد موقعیت خود را در منطقه تثبیت نماید. این مقاله در پی پاسخ‌گویی به این پرسش است که روابط حاکمان محلی ارزنجان با تیموریان چگونه و مبتنی بر چه سیاست‌هایی بوده است؟ برای پاسخ به این پرسش از روش توصیفی- تحلیلی و منابع کتابخانه‌ای استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که منطقه ارزنجان در سده نهم هجری قمری نقش تعیین‌کننده‌ای در روابط قدرت‌های بزرگ داشت. تیمور علاوه بر کسب اتحاد و حمایت حاکمان محلی ارزنجان برای تسلط بر این نواحی و صدور قدرت خود به‌سوی آناتولی و ارمنستان، از این منطقه به‌عنوان سد و دژی برای حفاظت از سرزمین‌های اصلی خود در ایران و آسیای مرکزی برابر رقیبان استفاده نمود. حاکمان ارزنجان نیز برای بقای خود در مقابل سیاست‌های سرزمینی عثمانی‌ها و ترکمانان به اتحاد با تیمور پیوستند، اما این منطقه با شکست تیموریان و خروج آنان از ارزنجان به سیطره ترکمانان و بعد عثمانی‌ها در آمده و حکومت محلی منطقه از بین رفت.
 

کلیدواژه‌ها

فارسی:
ابن‌بطوطه، محمد بن عبدالله، 1417ق.، رحله ابن بطوطه، تحقیق: عبدالهادی تازی، ریاض‏: اکادیمیه المملکه المغربیه‏.
باسورث، ادموند کلیفورد، 1381، سلسله‏هاى اسلامى جدید راهنماى گاه‌شمارى و تبارشناسى‏، ترجمه: فریدون بدره‌ای، تهران‏: مرکز باستان‌شناسی اسلام و ایران‏.
تتوی، قاضى احمد و آصف خان قزوینی، 1382، تاریخ الفی، به‌تصحیح: غلا‌مرضا طباطبایى مجد، تهران: علمى و فرهنگى‏.
حافظ ابرو، عبدالله بن لطف‌الله، 1375، جغرافیاى حافظ ابرو، به‌تصحیح: سیّد صادق سجّادی، تهران: میراث مکتوب.
حموى، یاقوت بن عبد الله، 1380،‏ معجم البلدان‏، ترجمه: على‌نقى منزوى‏، تهران‏: سازمان میراث فرهنگی کشور. 
خواندمیر، غیاث‌الدین بن همام‌الدین، 1380، تاریخ حبیب‌السیر، تهران: خیام.
رویمر، ه. ر.، 1387،  «تیمور در ایران»، در تاریخ ایران کمبریج دوره تیموریان، ترجمه: یعقوب آژند، تهران: امیرکبیر.
سمرقندی، کمال‌الدین عبدالرزاق، 1383، مطلع‌سعدین و مجمع‌بحرین، به‌تصحیح: عبدالحسین نوایى‏، تهران: پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى‏. 
شامی، نظام‌الدین، 1363،  ظفرنامه؛ تاریخ فتوحات امیر تیمور گورکانى‏، به‌تصحیح: پناهى سمنانى‏، تهران: سازمان نشر کتاب انتشارات بامداد.
طهرانی، ابوبکر، 1356، تاریخ دیار بکریه، به‌تصحیح و اهتمام: نجاتی اوغال و فاروق سومر، تهران: کتابخانه طهوری.
عمرى، احمد بن یحیى بن فضل الله، 1424ق.،‏ مسالک‌الابصار فی ممالک‌الامصار، تحقیق: مصطفی مسلم و سایرین، ابوظبی‏: المجمع‌الثقافی‏.
قزوینى، زکریا بن محمد، 1373، آثار البلاد و اخبار العباد، ترجمه: میرزا جهانگیر قاجار، تهران‏: امیرکبیر.
کلاویخو، روى‏ گونسالس دو، 1384، سفرنامه کلاویخو، ترجمه: مسعود رجب نیا، تهران‏: علمی فرهنگی‏.
میرخواند، محمد بن خاوند بن محمود، 1380، روضه‌الصفا، به‌تصحیح: جمشید کیان‌فر، تهران: اساطیر.
نطنزى، معین‌الدین، 1383، منتخب‌التواریخ معینى‏، به‌تصحیح: پروین استخرى‏، تهران: اساطیر. ‏
یزدی، شرف‌الدین علی، 1387، ظفرنامه یزدی، به‌تصحیح: میر محمدصادق و عبدالحسین نوایی، تهران: کتابخانه، موزه و مراکز اسناد مجلس شورای اسلامی.
 
لاتین:
Banaser, Kirakos, 1987, History of Tamerlane and His Successors, Translate Robert Bedrosian, New York.
Bedrosian, Robert, 1997, "Armenia during the Seljuk and Mongol Periods", In The Armenian People from Ancient to Modern Times Vol.1 Richard G. Hovannisian. ed. New York, pp. 241-271.
Miroğlu, İsmet, İslâm Ansiklopedisi tarihsiz, "  ERZİNCAN", gibi cilt 11 sayfa, pp 318-319.