نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشجو

چکیده

پژوهشگران آغاز تماس بین فرهنگ‌های ایران و چین و در پی آن شکل‌گیری مسیرهای جاده ابریشم را با سفر جانگ چیان به سرزمین های غرب امپراتوری هان در سده­ دوم پیش از میلاد دانسته­اند. اما پیش از آن، مسلماً تماس‌هایی وجود داشته است که زمینه ساز مبادلات در جاده ابریشم شده است. با مطالعه در آیین فرهنگ چو و شباهت آن با آیین هند و ایرانیان و دین زردشتی، یافته‌های باستان‌شناسی، اطلاعات موجود در کتب نویسندگان چینی و یونانی و به ویژه کشف رونوشت های منشور کورش بر روی دو قطعه استخوان پای اسب در صحرای ﮔﻮﺭﺑﺎﻥ ﺗﻮﻧﮕﻮﺕ در شمال شین جیانگ چین می توان از تماس غیرمستقیم دو فرهنگ ایران و چین از زمان هخامنشیان سخن گفت. در ادامه با گسترش تجارت سغدیان با چین در قرن سوم پیش از میلاد و همینطور پس از حمله اسکندر و گسترش فعالیت حکومت یونانی باکتریا می‌توان از تماس مستقیم دو کشور و آغاز شکل‌گیری جاده ابریشم سخن گفت. از همین­رو، پژوهش حاضر بر آن است تا نقش هخامنشیان و سغدیان را در شکل‌گیری و توسعه جاده ابریشم با توجه به مدارک باستان شناسی و تاریخی بررسی و تحلیل کند

کلیدواژه‌ها