نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری تاریخ انقلاب اسلامی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

چکیده

در فضای ملتهب پس از ورود نیروهای متفقین به ایران و استعفای رضاشاه، انجمن روابط فرهنگی ایران و اتحاد جماهیر شوروی، با هدف توسعة روابط فرهنگی و ایجاد حسن تفاهم و دوستی دو ملت در تهران برپا شد و به مرور شعبه­هایی در شهرهای بزرگ همچون تبریز، مشهد، گرگان و اصفهان تأسیس کرد. این انجمن در سال­های 1332-1321ش. در قالب فعالیت­های گوناگون، نقشی مهم در پیشبرد دیپلماسی فرهنگی شوروی در ایران داشت، اما پس از 28 مرداد 1332ش. فعالیت­های آن مدتی دچار رکود شد و مجله نیز پس از یک سال از انتشار باز ایستاد. اگر چه انجمن پس از چند سال دوباره فعالیت‌های خود را از سر گرفت، اما هیچ گاه رونق گذشته را بازنیافت. تاکنو پژوهشی مستقل در بارة انجمن روابط فرهنگی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی صورت نگرفته است. در این پژوهش کوشش شده است تا با روش کتابخانه­ای و اسنادی و گردآوری داده­ها و با روش تاریخی جریان تأسیس و فعالیت انجمن توصیف و تحلیل شود و به رویدادهایی که به افول آن انجامید، بپردازد.

کلیدواژه‌ها