نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روابط بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 عضو هیأت علمی و مدیر گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره)

چکیده

حوزۀ فرهنگی اکو، یکی از گنجینه­های نادر در میراث تاریخی و تمدنی جامعۀ بشری است. این گنجینه حاصل سده­ها کوشش و تفکر مشترک جوامع منطقه بوده که به­صورت هم­افزایانه تکوین و تکامل یافته است. با عنایت به مجموعۀ چالش­ها و موانع فراراه دوستی و همکاری در سپهر سیاسی جهان معاصر، مقالة حاضر، حاصل جست و جو پیرامون این پرسش است که: بر اساس چه رویکردی به میراث مشترک تاریخی و فرهنگی در منطقۀ اکو می­توان افق جدیدی برای زیست فرهنگی جوامع این اقلیم معنوی ترسیم کرد؟ روش و رویکرد ما در تبیین بحث، کوششی مفهومی ـ کارکردی از ملازمت ساختارهای تاریخی و فرهنگی جوامع بر اساس حیات دو نیروی تغییر و تداوم در آنهاست. رهاورد این تتبع حاکی از این نکته است که در صورت برنامه­ریزی راهبردی برای دیپلماسی فرهنگی میان جوامع منطقه، می‌توان دورۀ تاریخی روشنی از تعامل و تعالی فرهنگی را خلق کرد که پشتوانۀ سایر مناسبات سیاسی و اقتصادی باشد و در خدمت امنیت، ثبات و توسعۀ فردی و جمعی کشورهای منطقه قرار گیرد و مآلاً منزلت مشترک آنها را در عرصۀ جهانی ارتقاء دهد.

کلیدواژه‌ها