مقاله علمی پژوهشی
دیپلماسی فرهنگی و نوپردازی تاریخی در اقلیم معنوی اکو
دیپلماسی فرهنگی و نوپردازی تاریخی در اقلیم معنوی اکو

حسین نوروزی؛ محسن حیدرنیا

دوره 17، شماره 66 ، خرداد 1395، صفحه 77-100

چکیده
  حوزۀ فرهنگی اکو، یکی از گنجینه­های نادر در میراث تاریخی و تمدنی جامعۀ بشری است. این گنجینه حاصل سده­ها کوشش و تفکر مشترک جوامع منطقه بوده که به­صورت هم­افزایانه تکوین و تکامل یافته است. با عنایت ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
نقش عرفان در مبارزه با افراط‌گرایی در منطقة اکو
نقش عرفان در مبارزه با افراط‌گرایی در منطقة اکو
دوره 17، شماره 66 ، خرداد 1395، صفحه 101-123

چکیده
  افراط گرایی همواره نقش منفی و مخربی در مسیر توسعه و شکوفایی تمدنی داشته است. بررسی و تحلیل ریشه‌های این جریان و چگونگی مهار آن نقطة اساسی تمرکز این مقاله است. نویسنده در این مقاله افراط‌گرایی را به عنوان ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
ملاحظاتی پیرامون تهدیدات افراط‌گرایی در آسیای مرکزی
ملاحظاتی پیرامون تهدیدات افراط‌گرایی در آسیای مرکزی

محمدعلی کاظم بیکی

دوره 17، شماره 66 ، خرداد 1395، صفحه 124-139

چکیده
  در سال‌های اخیر، پدیدة افراط‌گرایی با شعارهای اسلامی، هزینه‌های مادی و معنوی سنگینی بر کشورهای نواستقلال آسیای مرکزی تحمیل کرده است. اگر این پدیده که با اعتدال و تسامح اسلام و فرهنگ رایج در منطقه سازگاری ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
مشایخ عرفانی در فرارودان
مشایخ عرفانی در فرارودان

علیرضا قیامتی

دوره 17، شماره 66 ، خرداد 1395، صفحه 140-150

چکیده
  فرهنگ و ادب فارسی همواره طلایه‌دار مهر و محبت بوده و در عرصة حکمت و تربیت انسانی، در کاروان شعر و ادب جهان سهمی شایسته داشته است. روح لطیف و بی بدیل عرفانی آن، زیباترین جلوه‌های انسانی و پسند‌یده‌های ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
نقش و جایگاه حوزه‌های تمدنی و فرهنگی مشترک در مقابله با جریان‌های سنّتی و نوین افراط‌گرایی در حوزة جغرافیایی اکو
نقش و جایگاه حوزه‌های تمدنی و فرهنگی مشترک در مقابله با جریان‌های سنّتی و نوین افراط‌گرایی در حوزة جغرافیایی اکو

ولی کوزه‌گر کالجی

دوره 17، شماره 66 ، خرداد 1395، صفحه 151-168

چکیده
  منطقة خاورمیانه و مناطق پیرامونی آن، نظیر آسیای مرکزی و قفقاز و شبه قاره از کانون‌های مهم پرورش و رشد افراط­گرایی در دوران معاصرند. طی چند دهة گذشته، ظهور جریان­های افراطی نظیر طالبان و القاعده فضای ...  بیشتر
مقاله علمی پژوهشی
زنجیرۀ پایگاه‌های میان‌فرهنگی و میراث جهانی جادۀ ابریشم در کشورهای عضو سازمان اکو
زنجیرۀ پایگاه‌های میان‌فرهنگی و میراث جهانی جادۀ ابریشم در کشورهای عضو سازمان اکو

حسن باستانی‌راد

دوره 17، شماره 66 ، خرداد 1395، صفحه 169-184

چکیده
  کشورهای گسترۀ جغرافیایی- تاریخی عضو سازمان اکو، بستر اصلی جاده‌های تجاری، فرهنگی و اجتماعی کهن را تشکیل می‌دهند. جاده‌ها را می‌توان پیوند‌دهندۀ جوامع در این کشورها دانست که از طریق آن میراث و قابلیت‌های ...  بیشتر