نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تاریخ تجارت دوره صفویه و قاجار دانشگاه دلوار آمریکا

2 استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تاریخ ایران دوره اسلامی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

تنباکو از جمله محصولات وارداتی است که در حیات فردی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایرانیان تاثیرگذار بوده است. در مورد کم و کیف ورود آن به ایران، چگونگی شیوع و مصرف این محصول، اختلاف نظرهایی وجود دارد که در این زمینه تحقیقات متعددی صورت گرفته است. مقاله حاضر نیز بر آن است تا با اتکا به اسناد، گزارش صحیح و دقیقی از آن ارائه دهد. شاید هیچ یک از محصولات کشاورزی به اندازه تنباکو در تاریخ معاصر ایران حائز اهمیت نبوده است. قرارداد انحصاری رژی ، فتوای معروف میرزای شیرازی، خیزش و قیام عمومی بر ضد رژی که باید آن را مهم‌ترین حرکت در قبال دستگاه استبدادی قاجاریه تا پیش از انقلاب مشروطیت دانست، ناظر به همین معناست. امید اینکه مقاله حاضر بتواند مقدمه‌ای برای مطالعات بیشتر در این زمینه باشد.

کلیدواژه‌ها