دیپلماسی فرهنگی و نوپردازی تاریخی در اقلیم معنوی اکو
دیپلماسی فرهنگی و نوپردازی تاریخی در اقلیم معنوی اکو

حسین نوروزی؛ محسن حیدرنیا

دوره 17، شماره 66 ، خرداد 1395، ، صفحه 77-100

چکیده
  حوزۀ فرهنگی اکو، یکی از گنجینه­های نادر در میراث تاریخی و تمدنی جامعۀ بشری است. این گنجینه حاصل سده­ها کوشش و تفکر مشترک جوامع منطقه بوده که به­صورت هم­افزایانه تکوین و تکامل یافته است. با عنایت ...  بیشتر
نقش و جایگاه حوزه‌های تمدنی و فرهنگی مشترک در مقابله با جریان‌های سنّتی و نوین افراط‌گرایی در حوزة جغرافیایی اکو
نقش و جایگاه حوزه‌های تمدنی و فرهنگی مشترک در مقابله با جریان‌های سنّتی و نوین افراط‌گرایی در حوزة جغرافیایی اکو

ولی کوزه‌گر کالجی

دوره 17، شماره 66 ، خرداد 1395، ، صفحه 151-168

چکیده
  منطقة خاورمیانه و مناطق پیرامونی آن، نظیر آسیای مرکزی و قفقاز و شبه قاره از کانون‌های مهم پرورش و رشد افراط­گرایی در دوران معاصرند. طی چند دهة گذشته، ظهور جریان­های افراطی نظیر طالبان و القاعده فضای ...  بیشتر
زنجیرۀ پایگاه‌های میان‌فرهنگی و میراث جهانی جادۀ ابریشم در کشورهای عضو سازمان اکو
زنجیرۀ پایگاه‌های میان‌فرهنگی و میراث جهانی جادۀ ابریشم در کشورهای عضو سازمان اکو

حسن باستانی‌راد

دوره 17، شماره 66 ، خرداد 1395، ، صفحه 169-184

چکیده
  کشورهای گسترۀ جغرافیایی- تاریخی عضو سازمان اکو، بستر اصلی جاده‌های تجاری، فرهنگی و اجتماعی کهن را تشکیل می‌دهند. جاده‌ها را می‌توان پیوند‌دهندۀ جوامع در این کشورها دانست که از طریق آن میراث و قابلیت‌های ...  بیشتر